Informácie o nás

Cieľom nášho občianskeho združenia je zoskupovať osoby činné v ľadovom hokeji, rozvíjať túto športovú aktivitu na území okresu Levice, podporovať účasť svojich členov na súťažiach na Slovensku i v zahraničí, podporovať športovú činnosť detí a mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do hry ľadového hokeja.
Poslaním TJ Družstevník Starý Tekov je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov , podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom, aktívne využívanie voľného času, a podpora športu detí a mládeže so záujmom o ľadový hokej.
Pri napĺňaní cieľa TJ Družstevník Starý Tekov najmä:

 • združuje fyzické osoby so záujmom o ľadový hokeji,
 • zabezpečuje účasť svojich členov v celoštátnych hokejových turnajoch,
 • organizuje súťaže a stretnutia členov i nečlenov s celoslovenskou pôsobnosťou,
 • organizuje mimošportové stretnutia členov TJ Družstevník Starý Tekov,
 • organizuje semináre s cieľom zvýšenia športových a morálnych kvalít členov TJ Družstevník Starý Tekov ,
 • organizuje športové podujatia pre deti a mládež , ale aj dospelú populáciu,
 • informuje o nadchádzajúcich  hokejových podujatiach na Slovensku i v zahraničí,
 • spolupracuje s inými športovými a záujmovými združeniami v Slovenskej republike,  
 • získava sponzorov pre svoju činnosť,
 • zabezpečuje mediálnu propagáciu svojich sponzorov podľa svojich možností
 • vyvíja  činnosť v ekonomickej sfére , za účelom dosahovať rovnováhu medzi zdrojmi a potrebnými výdavkami,
 • môže odmeňovať svojich členov i nečlenov , podľa možností TJ Družstevník Starý Tekov,

Vedenie o.z. TJ Družstevník Starý Tekov

predseda TJ: MUDr. Viktor Faško

podpredseda TJ: Milan Bartoš

tajomník TJ: Mgr. Petr Mészároš

kontrolór TJ: Ing. Peter Štefan

doživotný čestný  predseda, žijúca legenda: Ján Hríbik (Janis Hribiks)

Kontakt

TJ Družstevník Starý Tekov
Tekovská 1, Starý Tekov 935 26

+421903865995

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode